Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Huyện Mỹ Đức lần 3

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 9 vào lớp 10 năm 2023-2024 môn Toán lần 3 của Huyện Mỹ Đức

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Huyện Mỹ Đức lần 3

Bài II. (2,0 điểm).

1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một xe tải và một xe ô tô con cùng khởi hành từ A để đi đến B, vận tốc của mỗi xe không đổi trên toàn bộ quãng đường AB dài 150km. Do vận tốc xe ô tô con lớn hơn vận tốc xe tái là 10km/h nên xe ô tô con đến B sớm hơn xe tại là 30 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Theo TTHN