Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Huyện Thanh Hà lần 4 (Có đáp án)

Nội dung đề thi thử vào lớp 10 THPT lần 4 năm học 2024 - 2025 môn Toán của Huyện Thanh Hà cùng đáp án như sau:

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Huyện Thanh Hà lần 4

Câu 3 (2,0 điểm).

1) Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng. Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi toa 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng.

 

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Huyện Thanh Hà lần 4

Theo TTHN