Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Phòng GD Kỳ Anh

Nội dung đề thi thử vào lớp 10 năm học 2024-2025 môn Toán Phòng GD Kỳ Anh gồm 7 câu tự luận đầy đủ dưới đây

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Phòng GD Kỳ Anh

Bài 4. Trong Tháng Ba, cửa hàng điện máy chỉ áp dụng khuyến mại giảm giá 20% đối với điều hòa. Bác Nam mua một tủ lạnh và một điều hòa hết tổng số tiền là 27,6 triệu đồng. Sang Tháng Tư, cửa hàng điện máy trên chỉ áp dụng khuyến mại giảm giá 15% đối với tủ lạnh. Bác Dũng cũng mua một tủ lạnh và một điều hòa như của bác Nam thì hết tổng số tiền là 27,3 triệu đồng. Hỏi giá gốc của điều hòa và của tủ lạnh khi chưa áp dụng khuyến mại là bao nhiêu?

Theo TTHN