Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Phòng GD Lục Nam lần 3

Các em cùng tham khảo dưới đây đề thi thử vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 môn Toán của Phòng GD Lục Nam lần 3 như sau

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Phòng GD Lục Nam lần 3

Câu 3 (1,0 điểm) Tháng ba năm 2024 tổng số tiền điện của nhà bạn Xuân và nhà bạn Nam là 930 000 đồng. So với tháng tư, thì tháng tư tiền điện của nhà bạn Xuân tăng 30%, nhà bạn Nam giảm 15% do đó tổng số tiền điện của cả hai nhà trong tháng tư là 975 000 đồng. Tính số tiền điện nhà bạn Xuân phải trả trong tháng tư? ( Biết số tiền điện ở trên không tính thuế giá trị gia tăng)

Theo TTHN