Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Phòng GD Quốc Oai lần 2 (Có đáp án)

Phòng GD Quốc Oai tổ chức thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 môn Toán gồm 5 câu tự luận cùng đáp án như sau

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Phòng GD Quốc Oai lần 2

Câu 2 (2 điểm)

1/ Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn trong 2 giờ 40 phút thì đầy bể. Nếu chảy riêng để đầy bể đó thì vòi I chảy đầy bể trước vòi II là 4 giờ. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy đầy bể trong bao lâu.

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Phòng GD Quốc Oai lần 2

Theo TTHN