Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 Quận Hà Đông lần 2 (có đáp án)

Dưới đây là đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2023-2024 lần 2 của Quận Hà Đông kèm đáp án như sau

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 Quận Hà Đông lần 2

Câu 2. (2,0 điểm)

1) Theo kế hoạch, một tổ công nhân mỗi ngày phải làm số sản phẩm trong thời gian nhất định. Nếu mỗi ngày họ làm thêm 5 sản phẩm so với dự định thì sẽ hoàn thành công việc trước thời hạn 4 ngày. Nếu mỗi ngày họ làm ít hơn 5 sản phẩm thì họ chậm hơn thời hạn 5 ngày. Tính thời gian và số sản phẩm phải làm theo kế hoạch của tổ.

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 Quận Hà Đông lần 2

Theo TTHN