Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - THCS Trưng Vương

Trường THCS Trưng Vương tổ chức thi thử vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 môn Toán cụ thể như sau

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - THCS Trưng Vương

Bài 4. (1,5 điểm)

a) Một hình chữ nhật có chu vi bằng 20 c. Nếu tăng chiều dài 3 cm và giảm chiều rộng 2 cm thì diện tích của hình chữ nhật giảm đi 6 cm2. Tinh chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu

b) Một phòng họp có 360 ghế được xếp thành từng dãy, mỗi dãy có số ghế bằng nhau. Trong một buổi họp có 460 người tham dự nên người ta phải xếp thêm ba dãy ghế và mỗi dãy phải tăng thêm hai ghế so với ban đầu thì vừa đủ chỗ ngồi. Biết rằng mỗi ghế ngồi đúng một người. Hỏi lúc đầu trong phòng có bao nhiêu dãy ghế và mỗi dãy bao nhiêu ghé?

Theo TTHN