Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Huyện Thanh Trì 2024 lần 3

Dưới đây là đề kiểm tra khảo sát vào 10 môn Toán năm 2023-2024 của Huyện Thanh Trì lần 3 chi tiết.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Huyện Thanh Trì 2024 lần 3

Bài II (2,0 điểm)

1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 360 tấn hàng trong thời gian quy định. Lúc khởi hành có 3 xe bị hỏng nên mỗi xe phải chở tăng thêm 4 tấn so với kế hoạch. Hỏi ban đầu đội có bao nhiêu xe?

Theo TTHN