Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Huyện Thọ Xuân 2024 lần 4

Tham khảo đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2024-2025 lần 4 của Huyện Thọ Xuân thi ngày 21/5/2024 chi tiết phía dưới.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Huyện Thọ Xuân 2024 lần 4

Câu 4 (3,0 điểm): Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax của đường tròn tại A. Lấy D thuộc Ax sao cho AD = AB. Cho BD cắt đường tròn (O) tại điểm C. Gọi E là điểm di động trên đoạn thẳng AC, kẻ EH vuông góc với AD tại H, kẻ EK vuông góc với AB tại K.

a) Chứng minh: tứ giác CDHE nội tiếp.

b) Chứng minh: góc EHC = góc EKC

c) Cho BE cắt HC tại M. Chứng minh KM luôn đi qua một điểm cố định khi E di động trên đoạn thẳng AC.

Theo TTHN