Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - THCS Số 2 Bồng Sơn 2024

Tham khảo đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2024-2025 của trường THCS Số 2 Bồng Sơn thi ngày 19/5/2024 chi tiết phía dưới.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - THCS Số 2 Bồng Sơn 2024

Bài 5: (1,5đ) Một tổ công nhân nhận nhiệm vụ sản một quãng đường dài 15 km trong một thời gian đã định. Sau khi làm được một ngày theo năng suất dự định, do rút kinh nghiệm nên các ngày còn lại năng suất tăng thêm 1km/ngày so với năng suất dự định. Vì vậy thời gian thực tế hoàn thành công việc ít hơn thời gian dự định là một ngày. Hỏi năng suất dự định của tổ là bao nhiêu km/ngày?

Theo TTHN