Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn - Quận Tây Hồ 2024

Đề thi thử môn Văn vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của phòng GD quận Tây Hồ, Hà Nội được cập nhật dưới đây.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn - Quận Tây Hồ 2024

Câu 3. Lời tâm sự trong đoạn trích trên là lời của ai nói với ai? Tại sao các nhân vật trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa đều không có tên riêng? Em hiểu gì về ý nghĩa nhan đề của truyện ngắn? (1.25 điểm)

Câu 4. Viết đoạn văn theo phép lập luận tổng-phân-hợp (khoảng 15 câu) cho thấy rõ vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa. Đoạn văn có sử dụng phép lặp để liên kết câu và thành phần tình thái (chú thích rõ phép lặp và thành phần tình thái). (3.5 điểm)

Theo TTHN