Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn - THCS Số 2 Bồng Sơn 2024

Trường THCS Số 2 Bồng Sơn tổ chức thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 môn Văn gồm 2 phần như sau

Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn - THCS Số 2 Bồng Sơn 2024

1,053) Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

2. (0.5 đ) Theo đoạn trích, để thành công trong bất cứ hoàn cảnh, con người cần có thái độ như thế nhỏ đối với công việc của mình"

3. (10 đ) Tìm thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong cầu sau: "Còn nếu bạn muốn lập lại những việc trong lại cho các nhân là những lời khen có rách thì bạn sẽ chẳng có động lực nội tại nào thúc đẩy bản thân tiến bước xa hơn".

Theo TTHN