Đề thi thử vào lớp 10 năm 2020 môn Toán - Phòng GD Trực Ninh

Đề thi thử vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 môn Toán của phòng GD huyện Trực Ninh, Nam Định.

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2020 môn Toán - Phòng GD Trực Ninh

Câu 5. Bạn An có hai giá sách với tổng số là 200 cuốn sách. Nếu chuyển 30 cuốn sách từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách mỗi giá là như nhau. Số cuốn sách ở giả thứ nhất và giá thứ hai lần lượt là.

A. 130 và 70           B. 30 và 70          C. 100 và 30        D. 65 và 135

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

Theo TTHN

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com