Đề thi thử vào lớp 10 năm 2024 môn Toán - TX Thái Hòa lần 3 (Có đáp án)

Các em cùng tham khảo dưới đây đề thi thử vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 môn Toán của TX Thái Hòa lần 3 như sau

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2024 môn Toán - TX Thái Hòa lần 3

Câu 3 (2,0 điểm)

1) Một phòng họp có 320 ghế ngồi (loại ghế một chỗ ngồi) được xếp thành nhiều hàng ghế và số lượng ghế ở mỗi hàng là như nhau. Người ta tổ chức một buổi hội thảo dành cho 429 người tại phòng họp đó nên phải xếp thêm 1 hàng ghế và mỗi hàng ghế phải xếp nhiều hơn số lượng ban đầu 3 ghể. Hỏi lúc đầu phòng họp đó có bao nhiêu hàng ghế.

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 năm 2024 môn Toán - TX Thái Hòa lần 3

Theo TTHN