Đề thi vào lớp 10 bài tổng hợp tỉnh Vĩnh Phúc 2022 - Có đáp án

Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 bài thi tổng hợp gồm các môn Anh, Lý, Sử vào chiều 4/6, xem chi tiết đáp án và đề thi dưới đây.

Đề thi vào lớp 10 bài tổng hợp tỉnh Vĩnh Phúc 2022

Câu 25: According to the passage, ecotourism aims at

A. preventing tourists from travelling

B. reducing the tourism problems

C. finding a new form of tourism

D. stopping ecotourism altogether

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác, xem đáp án thầy cô phía dưới.

Đáp án đề thi vào lớp 10 bài tổng hợp tỉnh Vĩnh Phúc 2022

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.