Đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh 2022 mã đề 019 - Có đáp án

Chiều 18/6, thí sinh thi vào lớp 10 Hà Nội đã hoàn thành môn tiếp theo là môn Tiếng Anh. Sau đây là đáp án đề thi tiếng Anh chính thức vào lớp 10 Hà Nội, mã đề 019.

Đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh 2022 mã đề 019 - Có đáp án

Mã đề: 019 - Tuyensinh247.com

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

6. B

7. B

8. A 

9. A

10. D 

11. D

12. A

13. C

14. C

15. B

16. C

17. B

18. A

19. B

20. B

21. B

22. D

23. B 

24. D 

25. A

26. D 

27. D

28. A

29. A

30. D

31. D

32. C

33. C 

34. B

35. C

36. A

37. D

38. A

39. C

40. A

Đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh 2022 mã đề 019

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I am sure you have heard about global warming. Global warming may make the sea level become higher. Do you know why? It is because global warming causes the earth to be warmer and this in turn makes glaciers melt.

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.