Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023 - môn Hóa chuyên

Xem chi tiết dưới đây đề thi môn Hóa học chuyên tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2023 - 2024 mới tổ chức thi chiều nay, ngày 12/6.

Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023 - môn Hóa chuyên

1. Hoà tan hết 6,27 gam chất A vào 150 gam H2O thu được dung dịch B chứa một chất tan duy nhất. Cho một lượng muối BaCl, khan vào dung dịch B thấy tạo ra 6,99 gam kết tủa trắng không tan trong axit, không có khí thoát ra. Lọc bỏ phần kết tủa thu được dung dịch C. Cho một lượng Mg dư vào dung dịch C, thu được 1,68 lít (đktc) khí Hz và dung dịch D. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a) Xác định công thức hóa học chất A.

b) Tính nồng độ phần trăm các chất tan trong dung dịch D.

c) Tính khối lượng chất A và khối lượng dung dịch B nồng độ 10% cần dùng để pha chế 300 gam dung dịch có nồng độ chất tan là 40%.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.