Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023 - môn Sinh chuyên

Nội dung đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2023 - 2024 môn Sinh học chuyên gồm 02 trang, thí sinh hoàn thành bài thi trong 150 phút.

Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023 - môn Sinh chuyên

Câu IV (1,5 điểm)

1. Hình 6 mô tả một tế bào của loài X đang tiến hành phân bào. Biết không xảy ra đột biến.

a. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài X. Tế bào đang ở kì nào của quá trình phân bào? Giải thích.

b. Trình bày cấu trúc của thành phần 1 và nêu vai trò của các thành phần 2 và 3 trong quá trình phân bào.

2. Mô tả cấu trúc của ADN. Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi hàm lượng tương đối của ADN trong nhân và ADN trong ti thế ở một tế bảo qua các pha khác nhau của một chu kì tế bào bình thường?

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.