Đề thi vào lớp 10 Hưng Yên năm 2022 môn Hóa chuyên

Đề chính thức thi tuyển sinh vào lớp 10 Hưng Yên năm 2022 môn Hóa chuyên gồm 02 trang, 05 câu hỏi.

Đề thi vào lớp 10 Hưng Yên năm 2022 môn Hóa chuyên

1. Hỗn hợp X gồm hai muối NazCO3 và KHCO3 có tỉ lệ mol tương ứng là 2:3. Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được khí Y và dung dịch Z, hấp thụ từ từ khí Y vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được 13,79 gam kết tủa.

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính giá trị của m.

2. Đốt cháy hoàn toàn 1,72 gam hợp chất hữu cơ X chứa các nguyên tố C, H, O rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng 140 ml dung dịch KOH 1M thì thấy khối lượng bình tăng 4,6 gam, dung dịch sau phản ứng chứa hai muối có tổng khối lượng là 10,28 gam. Tìm công thức phân tử của X. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 43.

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.