Đề thi vào lớp 10 môn Lý chuyên tỉnh Tây Ninh 2023

Đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật Lí chuyên tỉnh Tây Ninh năm 2023 - 2024 gồm 02 trang, thời gian làm bài 150 phút.

Đề thi vào lớp 10 môn Lý chuyên tỉnh Tây Ninh 2023

Bài 3 (1,0 điểm): Một chậu đụng 1,5 kg nước ở nhiệt độ 25°C. Nước có nhiệt dung riêng là 4.200 J/kg.K.

a. (0,5 điểm) Người ta dự định thả vào chậu nước một thanh đồng ở nhiệt độ 90°C để khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước đạt 30°C. Nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K. Nếu chỉ có nước trong chậu và thanh đồng trao đổi nhiệt với nhau (không có sự tỏa nhiệt ra môi trường ngoài) thì khối lượng m của thanh đồng là bao nhiêu?

b. (0,5 điểm) Trong thực tế, sau khi thả thanh đồng có khối lượng m như ở câu a vào chậu nước trên thì nhiệt độ khi cân bằng nhiệt của nước và thanh đồng là 28°C. Tìm nhiệt lượng thoát ra môi trường bên ngoài trong thời gian nước và đồng trao đổi nhiệt.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.