Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 - Tỉnh Bến Tre

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Tỉnh Bến Tre, được cập nhật chi tiết phía dưới.

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 - Tỉnh Bến Tre

Question 4: They…… running their own company in 2018

A. started           B. have started

C. are starting       D. start

Question 5: If there…… gravity, water wouldn’t run downhill

A. isn’t      B. is

C.  were     D. weren’t

 Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án chính xác của thầy cô cập nhật phía dưới

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 - Tỉnh Bến Tre

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.