Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Hóa chuyên tỉnh Bình Dương

Tham khảo bên dưới đề thi vào lớp 10 THPT chuyên của tỉnh Bình Dương năm học 2021 - 2022 môn Hóa học

Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Hóa chuyên tỉnh Bình Dương

Câu II (5 điểm)

2. Cho m gam hỗn hợp gồm Na, NaO, K2O vào H2O đư, thu được 100 ml dung dịch X và 0,04 mol H2O. Cho 100 ml dung dịch HCl 3M vào X, thu được dung dịch Y. Để trung hòa dung dịch Y cần 20 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn Y thu được 18,3 gam chất rắn khan. Tính m?

3. Nung hỗn hợp X gồm 5,4 gam Al và m gam Fe2O) ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có oxi. Sau một thời gian, thu được chất rắn Y. Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch HuSO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch Z chứa 69,4 gam muối sunfat trung hòa và 5,6 lít khí H2 (đktc). Tính m?

Điểm thi vào lớp 10 Bình Dương 2021 sẽ được công bố ngày 21/6/2021. Học sinh tra cứu điểm thi nhanh nhất TẠI ĐÂY

Theo TTHN 

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.