Đề thi vào lớp 10 năm 2022 môn Anh - Hà Nội mã đề 012 (Có đáp án)

Chiều 18/6, Gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi thứ 2 kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT. Tham khảo dưới đây đáp án đề thi môn Anh mã đề 012.

Đề thi vào lớp 10 năm 2022 môn Anh - Hà Nội mã đề 012 (Có đáp án)

Mã đề: 012 - Tuyensinh247.com

1. A

2. B

3. B

4. C

5. A

6. C

7. C

8. D

9. A

10. C

11. A

12. B

13. A

14. C

15. D

16. A

17. D

18. A

19. B

20. B

21. A

22. A

23. C

24. D

25. D

26. B

27. C

28. A

29. B

30. A 

31. C

32. A

33. D

34. D

35. C

36. D

37. D

38. B

39. C

40. B

Đề thi vào lớp 10 năm 2022 môn Anh - Hà Nội mã đề 012

Question 38. Life/ city/ not/ peaceful as/life/ the countryside.

A. Life the city is not more peaceful as life in the countryside.

B. Life in the city is not as peaceful as life in the countryside.

C. Life in the city does not peaceful as life in the countryside.

D. Life in the city not so peaceful as life in the countryside.

Question 39. They/ close friends/they/share/ lot of/ happiness and sadness.

A. They makes close friends after they share lot of happiness and sadness.

B. They become close friends before they sharing lot of happiness and sadness.

C. They are close friends, so they share a lot of happiness and sadness.

D. Although they are close friends, but they shares a lot of happiness and sadness.

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.