Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Bến Tre 2022 - môn Hóa chuyên

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Bến Tre năm 2022 - môn Hóa chuyên có thời gian làm bài 120 phút. Theo đó, học sinh phải hoàn thành các câu hỏi như sau:

Quảng cáo

Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Bến Tre 2022 - môn Hóa chuyên

Câu 4. (2,0 điểm)

1. Hỗn hợp X gồm Fe,O, và MO (M là kim loại có hóa trị không đổi). Cho khi CO dư đi qua 2,4 gam X nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hết Y cần vừa dù 200 ml dung dịch HNO, 0,6 M thu được khi NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chỉ chứa 2 muối có cùng nồng độ mol. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định kim loại M.

2. Hòa tan hoàn toàn 17,5 gam hỗn hợp Z gồm Al, Zn và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 11,2 lít khí Hạ. Mặt khác, 0,2 mol Z tác dụng vừa đủ với 6,16 lít khí Clz. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp Z (biết khi đo ở đktc).

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.