Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh 2022 - môn Sử chuyên

Đề thi chính thức tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh năm học 2022 - 2023 môn Lịch Sử chuyên.

Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh 2022 - môn Sử chuyên

Câu 3. (2.0 điểm) Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào? Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh có vai trò gì đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Câu 4. (3.0 điểm) Trên cơ sở trình bày nội dung của Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, hãy chỉ ra điểm mới của Hiệp định Pa-ri so với Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.