Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên 2022 - môn Hóa chuyên

Đề thi môn Hóa học dành cho khối chuyên của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm học 2022 - 2023 trong thời gian 150 phút như sau:

Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên 2022 - môn Hóa chuyên

Câu III: (1,5 điểm)

Cho 0,864 gam hỗn hợp kim loại Fe và Cu tác dụng với 250 ml dung dịch A chứa đồng thời Fe(NO3) và AgNO3, thu được mẹ gam chất rắn X và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B rồi nung cặn rắn trong bình kín chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ hoàn toàn Z vào nước tạo ra dung dịch C. Dung dịch này phản ứng vừa đủ với 130 ml dung dịch NaOH 0,5 M thu được hai muối với tỉ lệ mol 23:3. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.