Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn - môn Địa chuyên 2022

Các em tham khảo bên dưới đề thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa môn Địa chuyên năm 2022 mới thi ngày 2/6.

Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn - môn Địa chuyên 2022

Câu IV. (2,0 điểm)

1. Phân tích các điều kiện tự nhiên để phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Tại sao nước ta cần đẩy mạnh đánh bắt xa bờ?

2. Giải thích tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước. Để nâng cao hiệu quả sản xuất cây công nghiệp lâu năm, Đông Nam Bộ cần thực hiện những giải pháp chủ yếu nào?

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.