Điểm chuẩn XT thẳng kết hợp-XT học bạ đợt 1 2020 ĐH Văn Hóa Hà Nội

Ngày 21/8, trường Đại học Văn Hóa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy theo phương thức xét tuyển Thẳng kết hợp và xét tuyển Học Bạ đợt 1 năm 2020

Điểm chuẩn XT thẳng kết hợp-XT học bạ đợt 1 2020 ĐH Văn Hóa Hà Nội 

A. Điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ Đợt 1 năm 2020

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

C00

D01

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

 

34.00

2

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

27.00

26.00

3

7380101

Luật

25.50

24.50

4

7320101

Báo chí

25.50

24.50

5

7320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

18.00

18.00

6

7320201

Thông tin-Thư viện

18.00

18.00

7

7320205

Quản lý thông tin

23.00

22.00

8

7320305

Bảo tàng học

18.00

18.00

9

7229040A

VHH - Nghiên cứu văn hóa

22.50

21.50

10

7229040B

VHH - Văn hóa truyền thông

26.00

25.00

11

7229040C

VHH - Văn hóa đối ngoại

24.00

23.00

12

7220112A

Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS

18.00

18.00

13

7220112B

Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS

18.00

18.00

14

7229042A

QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

22.50

21.50

15

7229042B

QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình

18.00

18.00

16

7229042C

QLVH - Quản lý di sản văn hóa

21.50

20.50

17

7229042E

QLVH - Tổ chức sự kiện văn hoá

25.25

25.25

18

7810101A

Du lịch - Văn hóa du lịch

26.00

25.00

19

7810101B

Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch

26.75

25.75

20

7810101C

Du lịch - Hướng dẫn du lịch Quốc tế

 

33.00

 

B. Tiêu chí trúng tuyển phương thức xét tuyển thẳng kết hợp quy định của Trường

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tiêu chí trúng tuyển

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Ba trở lên

2

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Nhất

3

7380101

Luật

Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Ba trở lên

4

7320101

Báo chí

Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Nhì trở lên

5

7320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Nhì trở lên

6

7320201

Thông tin-Thư viện

Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 7.68 trở lên

7

7320205

Quản lý thông tin

Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 7.62 trở lên

8

7320305

Bảo tàng học

Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 8.58 trở lên

9

7229040A

VHH - Nghiên cứu văn hóa

Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 8.46 trở lên

10

7229040B

VHH - Văn hóa truyền thông

Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Ba trở lên

11

7229040C

VHH - Văn hóa đối ngoại

Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 7.44 trở lên

12

7220112A

Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS

Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Nhì trở lên

13

7229042A

QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 8.20 trở lên

14

7229042B

QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình

Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 8.44 trở lên

15

7229042C

QLVH - Quản lý di sản văn hóa

Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 8.28 trở lên

16

7229042D

QLVH - Biểu diễn nghệ thuật

Đối tượng 7

17

7229042E

QLVH - Tổ chức sự kiện văn hoá

Đối tượng 2,3,4,7 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 7.24 trở lên

18

7810101A

Du lịch - Văn hóa du lịch

Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 7.32 trở lên

19

7810101B

Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch

Đối tượng 2,3 và Đối tượng 4 đạt Giải Ba trở lên

20

7810101C

Du lịch - Hướng dẫn du lịch Quốc tế

Đối tượng 2,3,4 và Đối tượng 5 đạt TB Điểm học lực từ 7.28 trở lên

>>> Xem thêm:

Điểm chuẩn các năm trước Đại học Văn Hóa Hà Nội tại đây

Danh sách các trường đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2020:

 https://thi.tuyensinh247.com/danh-sach-truong-cong-bo-diem-chuan-hoc-ba-2020-c24a53081.html


Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.