Điểm trúng tuyển NV3 ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2014

Điểm chuẩn NV3 trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2014 đã được công bố chính thức vào ngày 29/9/2014.

Điểm chuẩn NV3 Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2014

II

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS)

Khối thi

ngành

Mã tuyển sinh

Điểm trúng

tuyển

1

Toán ứng dụng

A

D460112

103

18.5

A1

17.5

2

Công nghệ thông tin

A

D480201

104

18.5

A1

17.5

3

Vật lý học

A

D440102

106

18.5

A1

17.5

4

Hoá học (Chuyên ngành Phân tích môi trường)

A

D440112

202

18.5

5

Khoa học môi trường(Chuyên ngành Quản lý môi trường)

A

D440301

204

18.5

6

Quản lý tài nguyên - Môi trường

B

D850101

302

16.5

7

Công nghệ sinh học(Chuyên ngành CNSH ứng dụng trong NN-DL-MT)

B

D420201

303

17.5

8

Văn học

C

D220330

604

14.0

D1

15.5

9

Tâm lý học

B

D310401

605

16.5

C

14.0

10

Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường)

A

D440217

606

18.5

B

16.5

11

Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch)

C

D310501

610

14.0

D1

15.5

12

Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa - Du lịch)

C

D220113

607

14.0

D1

15.5

13

Văn hóa học

C

D220340

608

14.0

D1

15.5

14

Báo chí

C

D320101

609

14.0

D1

15.5

- Thí sinh trúng tuyển phải có điểm thi đạt điểm xét tuyển cơ bản vào đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tổng điểm của 3 môn thi (nếu dự thi ngành có môn thi chính là tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số môn thi chính quy đổi về hệ 30) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển quy định tại Điều 1 và không có môn nào bị điểm 0 (không).

- Cách xác định điểm xét tuyển cơ bản và điểm xét tuyển thực hiện theo Quyết định số 2961/QĐ-BGDĐT ngày 14/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 và giữa các khu vực là 0,5.

Nguồn Báo Giáo Dục & Thời Đại