Hồ sơ nhập học Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm 2019

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo các thông tin về hồ sơ nhập học để các bạn tân sinh viên được viết thông tin để tham gia nhập học

Hồ sơ nhập học Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm 2019

 IV.Hồ sơ nhập học gồm:

01 Giấy báo nhập học (bản chính, do trường cấp);

01 Bản photo có chứng thực (công chứng)  học bạ THPT.

01 giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng Tốt nghiệp THPT).

01 Bản giấy khai sinh;

01 Bản sao hộ khẩu

04 Bản giấy CMND (hoặc thẻ Căn Cước);


Theo TTHN