Hồ sơ nhập học vào trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2018

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo thủ tục nhập học đối với các tân sinh viên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm làm thủ tục nhập học:

- Thời gian: tập trung các ngày: từ ngày 07/08 (thứ Ba) đến ngày 12/08/2018 (Chủ thí sinh trúng tuyển tra cứu tại http://dms.ufm.edu.vn/ để xem thời gian nhập học cụ thể của từng thi sinh.

- Địa điểm: tại số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM.

2. Phương thức nhập học:

- Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học bằng phương thức trực tuyến qua mạng của Trường tại cong thông tin http://uis.ufm.edu.vn/ mục Tuyển sinh/Đăng ký nhập học. Khi đến Trường, thí sinh nộp các thủ tục, giây tở nhập học cho Trường đê kiêm tra, đối chiếu, hoặc

- Làm thủ tục nhập học trực tiếp lại Trường.

3. Thủ tục nhập học: thí sinh xem tại http://dms.ufm.edu.vn/ hoặc theo nội đung đính kèm Giấy báo trúng tuyền và nhập học.

 : thí sinh đến các điểm giao dịch của Ngân hàng trên toàn quốc thực hiện giao dịch nộp học phí.

Thí sinh tra cứu tại http://dms.ufin.ediL vn/ đề cổ thông tin mã số sinh viên để làm thủ tục nộp học phí. Thí sinh nộp học phí trực tiếp tại ngân hàng hoặc chuyển khoán vào tài khoản:

- Chủ tài khoản: Trường Đại học Tài chính — Marketing.

- Địa chi: số 2/4, Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM

- Số tài khoản: 3131 00000 49331

- Tại ngân hàng: Ngân hàng đầu tư và phát ưiển VN (BIDV) chi nhánh Bắc Sài Gòn.

- Sinh viên phải ghi đầy đủ ở phần nội dung nộp tiền: Mã số sinh viên - Họ và tên sinh viên - “Tạm nộp học phí nhập học 2018”.

Sau khi hoàn thành thủ tục nộp học phí qua ngân hàng, thí sinh nhận biên lai nộp học phí và đến Trường để nộp các thủ tục hồ sơ nhập học theo qui định.

Trường hợp thí sinh chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển và nhập học: thí sinh tra cứu tại http://dms.ufin.edu.vn/ để có thông tin mã số sinh viên để làm thủ tục nộp học phỉ.

5. Thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy Chương trình đại trà có nhu cầu đăng ký học Chương trình chất lượng cao và Chương trình quéc tế sẽ được hướng dẫn đăng ký khi ỉàm thù tục nhập học.

6. Trúng tuyển vào cao đẳng chính quy đối với thí sinh không trúng tuyển đại học chính quy của Trường:

- Thí sinh đạt điềm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo các tồ hợp xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2018 cùa Trường dựa trên kêt quà thi THPT quốc gia năm 2018 (đạt từ 15,5đ trở lên - điểm không nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực) nhung không thuộc diện trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy được trúng tuyển vào cao đẳng hệ chính quy chương trình chất Iưọng cao năm 2018 của Trường.

- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào Trường tại http://dms.ufm.edu.vn/, sau đó tải về Giấy báo trúng tuyển và nhập học đê xem thông tin nhập học và làm thù tục nhập học từ ngày 07/08 (thứ Ba) đến ngày 12/08/2018 (Chủ nhật). Thí sinh nhận bản chính Giấy báo trúng tuyền và nhập học trực tiếp tại Trường sau khi hoàn tất xác nhận trúng tuyển nhập học vào Trường tại http://dms.ufm.edu.vn/.

7. Thời gian bắỉ đầu học kỳ cuối, năm 2018:

Bắt đầu từ ngày 14/08/2018, sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2018 vào Trường sẽ thực hiện lịch Sinh hoạt công dân đầu khóa, lịch học Giáo dục quốc phòng — an ninh, thời khỏa biểu học chuyên môn của ngành, chuyên ngành đào tạo. Sinh viên xem thông báo lịch học cụ thể tại http://uis.ufm.edu.vn/ hoặc đăng nhập (với username và password là mã số sinh viên) vào tài khoản sinh viên tại mục Đăng nhập trên Công thông tin đào tạo tại http://uis.ufm.edu.vn/.

8. Mọi chi tiết, liên hệ:

Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính - Marketing Số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tầy, quận 7, TP.HCM Điện thoại: (028) 3772 0404, Website: ufm.edu.vn 

Theo TTHN