Học phí năm 2020 Đại học Phạm Văn Đồng

Học phí trường Đại học Phạm Văn Đồng năm học 2020-2021 được cập nhật bên dưới, các em tham khảo

Học phí dự kiến năm học 2020-2021 trường Đại học Phạm Văn Đồng cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: 1000 đồng/tháng/sinh viên

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo Năm học 2019-2020 Năm học 2020-2021 Năm học 2021-2022(Dự kiến)
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm, thủy sản 890 980 1,125
2. Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch. 1,060 1,170 1,345

Theo TTHN 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.