Học viện Tòa án điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021

Học viện Tòa án thông báo các nội dung điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 (liên quan đến thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp có nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Tòa án như sau:

1. Bổ sung phương thức tuyển sinh

Học viện Tòa án bổ sung thêm phương thức xét tuyển sau: Xét kết quả thi đánh giá năng lực (trong kỳ thi dành cho thí sinh xét đặc cách) của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

2. Bổ sung nội dung phân bổ chỉ tiêu

Học viện Tòa án dành 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 cho phương thức xét tuyển nêu tại mục 1 Thông báo này.

3. Bổ sung một số quy định khác

3.1. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực

Thí sinh cần thỏa mãn các điều kiện sau:

-  Là đối tượng thí sinh đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021;

-  Đã tham gia sơ tuyển và đạt sơ tuyển theo Thông báo số 59/TB-HVTA ngày 05/4/2021 của Giám đốc Học viện Tòa án về việc sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021;

-  Có kết quả thi đánh giá năng lực đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo yêu cầu của Học viện (Ngưỡng chất lượng đầu vào được công bố sau khi hai Đại học quốc gia trên công bố kết quả).

3.2 Vùng xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực

Xét tuyển trên toàn quốc. Thí sinh phải thực hiện việc đăng ký dự thi đánh giá năng lực theo quy định sau:

-  Thí sinh ở phía Bắc (gồm các tỉnh từ tỉnh Quảng Bình trở ra): nộp hồ sơ thi đánh giá năng lực tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội;

-  Thí sinh ở phía Nam (gồm các tỉnh từ tỉnh Quảng trị trở vào): nộp hồ sơ thi đánh giá năng lực tại trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp có nguyện vọng xét tuyển vào Học viện theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực phải thường xuyên theo dõi các thông tin cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Học viện Tòa án để thực hiện.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.