Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên công bố danh sách trúng tuyển 2019

Các em tham khảo bên dưới danh sách học sinh trúng tuyển Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên năm 2019 đã được cập nhật bên dưới.

Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên công bố danh sách trúng tuyển 2019

>>> Xem chi tiết danh sách học sinh trúng tuyển Tại đây

Theo TTHN