Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai thông báo xét nguyện vọng bổ sung năm 2018

Trường Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung đối với các ngành đào tạo sau đây:

1. Chỉ tiêu các ngành đào tạo

2. Thời gian và hình thức nhận hồ sơ:

a) Nhận hồ sơ xét tuyén từ ngày 15/8/2018 đến ngày 30/8/2018, công bó kết quả ỉrúng tuyển vào ngày 31/8/2018 tại Website: www.laocai.tnu.edu.vn.

b) Hình thức nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp hoặc chuyên phát nhanh qua đường bưu diện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Phân hiệu ĐHTN tại tính Lào Cai, tỏ 13, p. Bỉnh Minh,TP.Lào Cai,tỉnh Lào Caỉ;

- Hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhộn tốt nghiệp THPT, bản sao công chứng học bạ THPT, phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại Phân hiệu hoặc tài trên website), lệ phỉ xét tuyển: 30.000đ/hô sơ.

3. Thông tin liên hệ: Xem tại Website: www.laocai.tnu.edu.vn, Fanpage Facebook, hoặc gọi điện thoại: 01243.859.266,0984.684.995,0985 433 323.

Theo TTHN