Phổ điểm bài thi Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội 2022

Hôm nay (24/7/2022), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy. Thủ khoa cả 3 tổ hợp là em Đỗ Đức Tú - học sinh Chuyên Toán Trường THPT Chuyên Bắc Giang với điểm thi 3 Tổ hợp là: K00 đạt 26,61, K01 là 27,37 và K02 là 27,05.

Kết quả phổ điểm các tổ hợp điểm thi của bài thi như sau:

1. Tổ hợp điểm thi: Toán, Đọc hiểu, Khoa học tự nhiên – K01

Tổng số thí sinh có đủ 3 đầu điểm thi trong tổ hợp là 5.158 thí sinh. 

Kết quả thi của tổ hợp K01 dao động từ 4.72 – 27.37 điểm. Điểm trung bình là 15.50 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 16.75 điểm. 

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (dưới 15 điểm) là 2.356 thí sinh (chiếm tỷ lệ 45.68%); không có thí sinh nào đạt điểm tối đa của tổ hợp này (30 điểm).

 Có 25.57% thí sinh có điểm từ 18 trở lên và 8.12% thí sinh có điểm từ 21 trở lên. 

Điểm cao nhất của Tổ hợp này là 27.37 điểm (01 thí sinh).

2. Tổ hợp điểm thi: Toán, Đọc hiểu, Tiếng Anh – K02

Tổng số thí sinh có đủ 3 đầu điểm thi trong tổ hợp là 2.608 thí sinh.

Kết quả thi của tổ hợp dao động từ 5.55 – 27.05 điểm. Điểm trung bình là 15.52 điểm, điểm trung vị là 15.50 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 16.86 điểm. 

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (dưới 15 điểm) là 1180 thí sinh (chiếm tỷ lệ 45.25%); không có thí sinh nào đạt điểm tối đa của tổ hợp này (30 điểm). 

Có 26.88% thí sinh có điểm từ 18 trở lên và 9.20% thí sinh có điểm từ 21 trở lên. 

Điểm cao nhất của Tổ hợp này là 27.05 điểm (01 thí sinh).

3. Tổ hợp điểm thi: Toán, Đọc hiểu, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh – K00Tổng số thí sinh có đủ 4 đầu điểm thi trong tổ hợp là 1.701 thí sinh.

Kết quả thi của tổ hợp K00 dao động từ 8.57 – 35.49 điểm. Điểm trung bình là 20.35 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 19.65 điểm. 

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (dưới 20 điểm) là 794 thí sinh (chiếm tỷ lệ 46.68%); không có thí sinh nào đạt điểm tối đa của tổ hợp này (40 điểm).

Có 21.69% thí sinh có điểm từ 24 trở lên và 6.41% thí sinh có điểm từ 28 trở lên.

Điểm cao nhất của Tổ hợp này là 35.49 điểm quy đổi về thang điểm 30* đạt 26.61 (01 thí sinh).

(*Cách quy đổi tổ hợp K00 về thang điểm 30 để xét tuyển: Điểm xét tuyển = (Toán + đọc hiểu + KHTN + tiếng Anh) x 3/4)

KỲ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY QUA NHỮNG CON SỐ

6.271: Tổng số thí sinh dự thi (6.271 thí sinh dự thi phần thi Toán + Đọc hiểu, 5.158 thí sinh dự thi phần thi KHTN và 2.608 thí sinh dự thi phần thi tiếng Anh);

1 thí sinh đạt điểm Toán tuyệt đối 15/15;

1 thí sinh đạt 5/5 đọc hiểu;

1 thí sinh đạt điểm cao nhất bài thi Khoa học tự nhiên đạt 8,89/10; 

1 thí sinh đạt điểm cao nhất môn tiếng Anh 9,34/10.

 Theo TTHN