Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 - Khối A, A1, B, C, D

Đã có phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 các khối A, A1, B, C, D. Các em học sinh theo dõi chi tiết phổ điểm từng khối dưới đây.

Tìm Trường Đại học Phù hợp Sau khi có điểm thi, Xem điểm chuẩn 5 năm gần đây của hơn 300 trường Đại học TẠI ĐÂY

Phổ điểm khối A00 năm 2021

Phổ điểm khối A01 năm 2021

Phổ điểm khối B00 năm 2021

Phổ điểm khối C00 năm 2021

Phổ điểm khối D01 năm 2021

Theo TTHN