Phương án tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải 2020

Trường Đại học Giao thông vận tải công bố phương án tuyển sinh năm 2020, theo đó trường tuyển 5.700 chỉ tiêu, trong đó tại Hà Nội tuyển 4.200 chỉ tiêu.

1. Chỉ tiêu: 5.700 chỉ tiêu (tại Hà Nội: 4.200 chỉ tiêu; Phân hiệu tại TP.HCM: 1.500 chỉ tiêu)

2. Mã tuyển sinh: GHA

3. Các tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, C01, D01, D03, D07, V00, V01

4. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

5. Thông tin tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải

Tại Hà Nội: 4.200 chỉ tiêu - Mã tuyển sinh GHA     

Tại TPHCM: 1500 chỉ tiêu - Mã tuyển sinh: GSA

Theo TTHN