Phương án tuyển sinh Đại học Quang Trung 2019

Năm 2019, trường Đại học Quang Trung xét tuyển theo 2 phương thức: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển và xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ THPT).

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Học sinh tốt nghiệp THPT

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:               - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ THPT).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học              
Ngôn ngữ Anh 7220201 50 50 D01 D15 D66 D84
Kinh tế 7310101 25 25 A07 C20 D01 D84
Quản trị kinh doanh 7340101 50 50 A07 A08 D15 D84
Tài chính – Ngân hàng 7340201 25 25 A03 A07 D15 D84
Kế toán 7340301 75 75 A07 B04 D15 D84
Công nghệ thông tin 7480201 100 100 A04 A10 B02 D84
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 50 50 A04 B02 B04 D84
Kinh tế nông nghiệp 7620115 25 25 A09 B02 B04 D84
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 75 75 A07 A08 C19 D15
         

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh phải tốt nghiệp THPT, có tổng điểm theo tổ hợp 3 môn xét tuyển >= của mỗi phương thức xét tuyển.

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia: ngưỡng đảm bảo chất lượng dựa vào do trường công bố sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ THPT): dựa vào tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển >= 16 hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 >=5,5.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Mã trường: DQT

Các tổ hợp môn xét tuyển: Trường Đại học Quang Trung chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển theo các tổ hợp môn dưới đây:

TT

Mã tổ hợp

Tổ hợp môn

TT

Mã tổ hợp

Tổ hợp môn

1

A03

Toán, Vật lí, Sử

8

B04

Toán, Sinh, GDCD

2

A04

Toán, Vật lí, Địa

9

C19

Văn, Sử, GDCD

3

A07

Toán, Sử, Địa

10

C20

Văn, Địa, GDCD

4

A08

Toán, Sử, GDCD

11

D01

Toán, Văn, Anh

5

A09

Toán, Địa, GDCD

12

D15

Văn, Địa, Anh

6

A10

Toán, Vật lí, GDCD

13

D66

Văn, GDCD, Anh

7

B02

Toán, Sinh, Địa

14

D84

Toán, GDCD, Anh

Các tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu cụ thể theo ngành đào tạo được trình bày ở mục 2.7

Quy định chênh lệch điểm xét tuyển: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

Các điều kiện phụ sử dụng để xét tuyển: gồm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, thời gian đăng ký xét tuyển.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
* Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đào tạo:

T

Ngành đào tạo

Mã ngành ĐH

Tổng

chỉ

tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển cho

2 phương thức xét tuyển

Mã tổ hợp

Tên tổ hợp

1

Quản trị kinh doanh

7340101

100

A07

A08

D15

D84

Toán, Sử, Địa;

Toán, Sử, GDCD; Văn, Địa, Anh; Toán, GDCD, Anh.

2

Kế toán

7340301

150

A07

B04

D15

D84

Toán, Sử, Địa;

Toán, Sinh, GDCD;

Văn, Địa, Anh; Toán, GDCD, Anh.

3

Tài chính-Ngân hàng

7340201

50

A03

A07

D15

D84

Toán, Vật lí, Sử;

Toán, Sử, Địa;

Văn, Địa, Anh; Toán, GDCD, Anh.

4

Công nghệ thông tin

7480201

200

A04

A10

B02

D84

Toán, Vật lí, Địa;

Toán, Vật lí, GDCD; Toán, Sinh, Địa;

Toán, GDCD, Anh.

5

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510103

100

A04

B02

B04

D84

Toán, Vật lí, Địa;

Toán, Sinh, Địa;

Toán, Sinh, GDCD; Toán, GDCD, Anh.

6

Kinh tế nông nghiệp

7620115

50

A09

B02

B04

D84

Toán, Địa, GDCD; Toán, Sinh, Địa;

Toán, Sinh, GDCD;

Toán, GDCD, Anh.

7

Kinh tế

7310101

50

A07

C20

D01

D84

Toán, Sử, Địa;

Văn, Địa, GDCD; Toán, Văn, Anh;

Toán, GDCD, Anh.

8

Ngôn ngữ Anh

7220201

100

D01

D15

D66

D84

Toán, Văn, Anh;

Văn, Địa, Anh;

Văn, GDCD, Anh; Toán, GDCD, Anh.

9

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

150

A07

A08

C19

D15

Toán, Sử, Địa;

Toán, Sử, GDCD;

Văn, Sử, GDCD; Văn, Địa, Anh.

 

TỔNG CỘNG

 

950

 

 

) Xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia

Điều kiện tham gia xét tuyển: Phải tốt nghiệp THPT, phải đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến và xác nhận nhập học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngưỡng điểm xét tuyển: Điểm tổ hợp môn xét tuyển do Nhà trường tự xác định.

Điểm xét tuyển: gồm Điểm tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên

     Điểm tổ hợp môn xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3

     Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên đối tượng, Điểm ưu tiên khu vực (theo quy định về đối tượng và khu vực ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điểm xét tuyển của thí sinh = Điểm Tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên

Điểm xét tuyển của thí sinh được làm tròn đến hai chữ số thập phân

Ngưỡng điểm xét tuyển (nhận hồ sơ ĐKXT): Tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển do Nhà trường tự xác định sau khi có kết quả ký thi THPT quốc gia.

Nguyên tắc xét tuyển: dựa theo Quy chế và phần mềm tuyển sinh năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian xét tuyển: chia thành nhiều đợt.

- Xét tuyển đợt 1: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển các đợt bổ sung:  từ ngày 28/8/2018 và được Nhà trường công bố trước mỗi đợt đăng ký xét tuyển ít nhất 10 ngày trên website của Trường: www.qtu.edu.vn/tuyensinh

Lưu ý: thí sinh chỉ được xác nhận nhập học trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến; hoặc nộp trực tiếp tại trường; hoặc qua đường bưu điện trong thời gian quy định + 3 ngày.

*) Xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ THPT)

Điều kiện tham gia xét tuyển: Phải tốt nghiệp THPT, phải đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường theo các thông tin sau:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Bản sao công chứng học bạ THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019); với những thí sinh chưa TN THPT 2019 sẽ phải bổ sung và được kiểm tra vào thời điểm nhập học;

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận TN tạm thời (với thí sinh TN năm 2019) và Bằng TN THPT đối với thí sinh TN trước năm 2019;

Bản sao giấy khai sinh;

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (tải tại website www.qtu.edu.vn, mục biểu mẫu);

Các giấy tờ minh chứng cho chế độ ưu tiên;

Một bì thư có ghi rõ địa chỉ người nhận.

Điểm xét tuyển: gồm Điểm tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên

     Điểm tổ hợp môn xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3

     Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên đối tượng, Điểm ưu tiên khu vực (theo quy định về đối tượng và khu vực ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điểm xét tuyển của thí sinh = Điểm Tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên

Điểm xét tuyển của thí sinh được làm tròn đến hai chữ số thập phân

Ngưỡng điểm xét tuyển (nhận hồ sơ ĐKXT):

     Tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển >= 16 điểm hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 >= 5,5 điểm.

Nguyên tắc xét tuyển: trong mỗi đợt xét tuyển, việc xét tuyển thực hiện theo nguyên tắc chọn điểm xét tuyển từ cao đến thấp theo chỉ tiêu các ngành. Trong trường hợp điểm xét tuyển bằng nhau, thứ tự ưu tiên lần lượt dựa vào: đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, thời gian đăng ký xét tuyển.

Thời gian xét tuyển: chia thành nhiều đợt, cụ thể:

- Đợt 1: 01/6 - 24/6                          - Đợt 5: 03/9 - 16/9

- Đợt 2: 02/7 - 15/7                          - Đợt 6: 24/9 - 7/10

- Đợt 3: 23/7 - 05/8                          - Đợt 7: 15/10 - 28/10

- Đợt 4: 13/8 - 26/08

Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển: Phòng Đào tạo Trường Đại học Quang Trung, số 327 đường Đào Tấn, phường Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định.

Phương thức: Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại địa điểm trên hoặc gửi theo hình thức chuyển phát nhanh qua Bưu điện, hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến tại http://tuyensinh.qtu.edu.vn.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.