Phương án tuyển sinh năm 2019 trường Đại học Bạc Liêu

Trường Đại học Bạc Liêu công bố thông tin tuyển sinh đại học cụ thể được tuyensinh247 cập nhật chi tiết dưới đây.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            - Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.

- Người đã tốt nghiệp trung học các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vụ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng tại các hội đồng thi THPT quốc gia (nếu xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia).

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh toàn quốc.

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:               Trường thực hiện xét tuyển sinh theo 3 phương thức sau:

- Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019;

- Xét tuyển từ kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ);

- Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia hoặc kết quả học tập THPT kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu (đối với ngành có xét tuyển môn năng khiếu).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐH Bạc Liêu TẠI ĐÂY.

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học              
Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam 7220101 30 20 C00 C15 D01 D78
Ngôn ngữ Anh 7220201 36 24 D01 D09 D78  
Quản trị kinh doanh 7340101 30 20 A00 A01 A16 D90
Tài chính – Ngân hàng 7340201 30 20 A00 A01 A16 D90
Kế toán 7340301 48 32 A00 A01 A16 D90
Khoa học môi trường 7440301 30 20 A00 A16 B00 D90
Công nghệ thông tin 7480201 48 32 A00 A01 A16 D90
Chăn nuôi 7620105 30 20 A00 A16 B00 D90
Bảo vệ thực vật 7620112 30 20 A00 A16 B00 D90
Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 48 32 A00 A16 B00 D90
Các ngành đào tạo cao đẳng              
Giáo dục Mầm non 51140201 60 40 M00      
Giáo dục Tiểu học 51140202 48 32 C00 C15 D01 D78
Giáo dục Thể chất 51140206 24 16 T00      
Sư phạm Âm nhạc 51140221 24 16 N00      
         

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Nhóm ngành/ Ngành

Phương thức xét tuyển

Căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc kết hợp thi tuyển môn năng khiếu

Căn cứ vào kết quả học tập THPT (xét học bạ) hoặc kết hợp thi tuyển môn năng khiếu

1. Các ngành hệ đại học chính quy (không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên)

Trường xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường (xem tại địa chỉblu.edu.vn), Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Tốt nghiệp THPT và điểm trung bình cộng các môn của tổ hợp xét tuyển từ 5,0 điểm trở lên

2. Các ngành hệ cao đẳng chính quy nhóm ngành đào tạo giáo viên

Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

- Tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên và điểm trung bình cộng các môn của tổ hợp xét tuyển từ 6,5 trở lên. Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc và Giáo dục thể chất xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên và điểm trung bình cộng các môn của tổ hợp xét tuyển từ 5,0 trở lên

- Điểm thi môn năng khiếu từ 5,0 điểm trở lên (đối với các ngành có xét tuyển môn năng khiếu)

- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

- Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định;

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Âm nhạc thí sinh cần phải đáp ứng yêu cầu về điểm thi năng khiếu. Riêng ngành Giáo dục thể chất thí sinh cần phải đáp ứng yêu cầu về điểm thi năng khiếu và ngoại hình.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

* Tên trường, mã trường

- Tên trường: Trường Đại học Bạc Liêu

- Mã trường: DBL

* Ngành tuyển sinh năm 2019

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ)

Tổ hợp môn xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia

Chỉ tiêu

Các ngành đại học

1

 Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, A02, D07

A00, A01, A16, D90

80

2

 Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, A02, D01

A00, A01, A16, D90

50

3

 Kế toán

7340301

A00, A01, A02, D01

A00, A01, A16, D90

80

4

 Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00, A01, A02, D01

A00, A01, A16, D90

50

5

 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

7220101

C00, D01, A07, C03

C00, D01, C15, D78

50

6

 Nuôi trồng thủy sản

7620301

A00, A01, B00, D07

A00, B00, A16, D90

80

7

 Chăn nuôi

7620105

A00, A01, B00, D07

A00, B00, A16, D90

50

8

 Bảo vệ thực vật

7620112

A00, A01, B00, D07

A00, B00, A16, D90

50

9

 Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D09, D14, D15

D01, D09, D78

60

10

 Khoa học môi trường

7440301

A00, A01, B00, D07

A00, B00, A16, D90

50

Tổng chỉ tiêu đại học

600

Các ngành cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

1

 Giáo dục Tiểu học

51140202

C00, D01, A07, C03

C00, D01, C15, D78

80

2

 Giáo dục Mầm non

51140201

M00

M00

100

3

 Giáo dục thể chất

51140206

T00

T00

40

4

 Sư Phạm Âm nhạc

51140221

N00

N00

40

Tổng chỉ tiêu cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

260

Chú ý:  Trường tổ chức thi các môn năng khiếu cho các ngành có xét tuyển môn năng khiếu (Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất và Sư phạm Âm nhạc) vào các ngày 06-07/07/2019, lịch thi cụ thể được công bố trên trang thông tin điện tử của trường (xem tại địa chỉ  blu.edu.vn).

* Quy ước tổ hợp môn xét tuyển

Theo quy ước chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường thực hiện xét tuyển các tổ hợp môn phù hợp với các ngành tuyển sinh của trường, cụ thể như sau: A00: Toán, Lý, Hoá; A01: Toán, Lý, Tiếng Anh; A02: Toán, Lý, Sinh;  A07: Toán, Sử, Địa; A16: Toán, KHTN, Văn; B00: Toán, Hoá, Sinh; C00: Văn, Sử, Địa; C03: Văn, Toán, Sử; C15: Văn, Toán, KHXH; D01: Văn, Toán, T.Anh; D07: Toán, Hoá, T. Anh; D09: Toán, Sử, T.Anh; D14: Văn, Sử, T.Anh; D15: Văn, Địa, T.Anh; D78: Văn, KHXH, T.Anh; D90: Toán, KHTN, T.Anh; M00: Văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát); T00: Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT; N00: Văn, Năng khiếu đàn, Năng khiếu hát.

* Quy định về chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp

Trường thực hiện xét tuyển theo mức điểm hoặc theo chỉ tiêu: Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bình đẳng với nhau, không chênh lệch.

* Quy định về sử dụng kết quả miễn thi ngoại ngữ, điểm bảo lưu

Trường có sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành để xét tuyển sinh.

* Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

Đối với các ngành có thi môn năng khiếu thì điểm thi môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (điểm thi môn năng khiếu dưới 5,0 xem như điểm liệt).

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.