Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022-2023

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2022 - 2023. Xem chi tiết dưới đây:

a) Chỉ tiêu tuyển sinh

-  Căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2022 của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho từng trường THPT, trường phổ thông có cấp THPT phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhà trường, điều kiện kinh tế xã hội địa phương và quy hoạch phát triển mạng lưới, loại hình trường lớp của tỉnh, đảm bảo:

+ Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập trên địa bàn toàn tỉnh không vượt quá 54% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 của tỉnh;

+ Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Việt Trì không vượt quá 28% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 của thành phố.

-  Năm học 2022-2023 tiếp tục triển khai thí điểm các lớp tự chủ chất lượng cao. Cụ thể như sau:

+ Trường THPT Chuyên Hùng Vương tuyển 04 lớp 10 tự chủ chất lượng cao (không tuyển lớp không chuyên). Các trường THPT công lập trên địa bàn Việt Trì (Việt Trì, Công nghiệp Việt Trì, Kỹ thuật Việt Trì) tuyển 02 lớp 10 tự chủ chất lượng cao.

+ Mỗi huyện, thị (trừ huyện Tân Sơn) chọn 01 trường THPT ở trung tâm, vùng có điều kiện thuận lợi tuyển ít nhất 01 lớp 10 tự chủ chất lượng cao.

b) Tuyển thẳng

-  Tuyển thẳng vào lớp 10 các trường THPT (trừ Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT THCS&THPT Yên Lập) đối với những học sinh thuộc các đối tượng sau:

+ Học sinh trường PTDTNT THCS các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng;

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người;

+ Học sinh khuyết tật;

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về: văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học;

+ Học sinh đạt giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác được quy đổi tương đương chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 6.5 trở lên như TOEIC bốn kỹ năng (đạt từ 770 điểm), TOEFL ITP (đạt từ 560 điểm), TOEFL iBT (đạt từ 78 điểm), TOEFL Junior (đạt từ 880 điểm).

-  Tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương đối với các học sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa cấp tỉnh (Học sinh đạt giải Nhất môn nào được tuyển thẳng vào lớp chuyên môn đó).

-  Tuyển thẳng vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập các đối tượng sau:

+ Học sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa cấp tỉnh;

+ Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người;

+ Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về: văn hóa; văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học;

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác được quy đổi tương đương chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 6.5 trở lên như TOEIC bốn kỹ năng (đạt từ 770 điểm), TOEFL ITP (đạt từ 560 điểm), TOEFL iBT (đạt từ 78 điểm), TOEFL Junior (đạt từ 880 điểm).

Chú ý: Học sinh được tuyển thẳng vào trường nào phải thuộc đối tượng tuyển sinh và đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển của trường đó.

c) Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập (không kể Trường THPT Chuyên Hùng Vương)

-  Cộng 2,0 điểm cho nhóm đối tượng 1, bao gồm:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

-  Cộng 1,5 điểm cho nhóm đối tượng 2, bao gồm:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

-  Cộng 1,0 điểm cho nhóm đối tượng 3, bao gồm:

+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Chú ý: Học sinh thuộc các đối tượng khác nhau chỉ được cộng điểm ưu tiên ở đối tượng có mức điểm ưu tiên cao nhất.

d) Chế độ khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập và các lớp chất lượng cao của Trường THPT Chuyên Hùng Vương:

-  Cộng 2,0 điểm cho học sinh đạt giải Nhì trở lên trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh hoặc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác được quy đổi tương đương chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 5.5 trở lên như TOEIC bốn kỹ năng (đạt từ 600 điểm), TOEFL ITP (đạt từ 500 điểm), TOEFL iBT (đạt từ 46 điểm), TOEFL Junior (đạt từ 845 điểm).

-  Cộng 1,5 điểm cho học sinh đạt giải Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh hoặc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác được quy đổi tương đương chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 5.0 trở lên như TOEIC bốn kỹ năng (đạt từ 550 điểm), TOEFL ITP (đạt từ 484 điểm), TOEFL iBT (đạt từ 41 điểm), TOEFL Junior (đạt từ 815 điểm).

-  Cộng 1,0 điểm cho học sinh đạt giải Khuyến khích/giải Tư trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh hoặc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 4.5 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác được quy đổi tương đương chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 4.5 trở lên như TOEIC bốn kỹ năng (đạt từ 500 điểm), TOEFL ITP (đạt từ 467 điểm), TOEFL iBT (đạt từ 36 điểm), TOEFL Junior (đạt từ 780 điểm).

đ) Phương thức tuyển sinh:

-  Đối với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT THCS&THPT Yên Lập và các trường THPT công lập: Thi tuyển.

-  Đối với các trường tư thục: Tuyển sinh theo một trong các phương thức sau

+ Thi tuyển như đối với các trường công lập;

+Xét tuyển (theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT);

+ Phương thức tuyển sinh riêng của trường.

(Các trường THPT tư thục xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt trước khi thực hiện).

e) Môn thi (đối với các trường tổ chức thi tuyển)

-  Thí sinh dự thi vào lớp10 các trường THPT công lập, Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT THCS&THPT Yên Lập và Trường THPT Chuyên Hùng Vương thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

+ Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút;

+ Môn Toán thi theo hình thứctrắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 120 phút;

+ Môn Tiếng Anh thi theo hình thứctrắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

-  Thí sinh dự thi vào các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Hùng Vương thi thêm môn thứ 4 (môn chuyên), thời gian làm bài 150 phút. Cụ thể như sau:

Lớp

Môn chuyên

Chuyên Toán

Toán (dành cho chuyên Toán)

Chuyên Vật lí

Vật lí

Chuyên Hóa học

Hóa học

Chuyên Sinh học

Sinh học

Chuyên Tin học

Toán  (dành cho chuyên Tin học)

Chuyên Ngữ văn

Ngữ văn  (dành cho chuyên Ngữ văn)

Chuyên Lịch sử

Lịch sử

Chuyên Địa lí

Địa lí

Chuyên Tiếng Anh

Tiếng Anh (dành cho chuyên Tiếng Anh)

Chuyên Tiếng Pháp

Tiếng Anh (dành cho chuyên Tiếng Pháp)

g) Điểm xét tuyển (ĐXT)

-  Đối với các trường THPT công lập, Trường PTDTNT tỉnh, Trường PTDTNT THCS&THPT Yên Lập và lớp chất lượng cao Trường THPT Chuyên Hùng Vương:

ĐXT =2(ĐT + ĐV A) +ĐUT + ĐKK

-  Đối với các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Hùng Vương

ĐXT T + ĐV A +3ĐC

Trong đó ĐT, ĐVA, ĐClần lượt là điểm bài thi môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên; ĐUT là điểm ưu tiên, ĐKKlà điểm khuyến khích (nếu có).

h) Thời gian tuyển sinh:

Tổ chức thi tuyển xong trước ngày 30/6/2022. Hoàn thành công tác tuyển sinh trước 31/7/2022 (Thời gian thi tuyển có thể được điều chỉnh theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022 do Bộ GD&ĐT tổ chức)

Những vấn đề khác như đối tượng tuyển sinh, địa bàn tuyển sinh đăng ký nguyện vọng, nguyên tắc xét tuyển,...thực hiện theo Quy chế 11, Quy chế 06, Quy chế 01, các quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Tuyển sinh lớp 10 Phú Thọ

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.