Thông báo xét NVBS đợt 2 năm 2016 vào ĐH Công nghệ Đồng Nai

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2016, các em cùng xem thông tin chi tiết tại đây nhé:

I. CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

STT

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP MÔN

Đại học

Cao đẳng

1

Xét nghiệm y học

D720332

C720332

- Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Hóa, Sinh(B)

2

Điều dưỡng

 

C720501

- Toán, Hóa, Sinh(B)

3

Ngôn ngữ Anh 

+ Tiếng Anh thương mại
+ Tiếng Anh biên - phiên dịch
+ Giảng dạy tiếng Anh

D220201

C220201

- Toán, Văn, Anh(D1)

4

Công nghệ sinh học

D420201

C420201

- Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Hóa, Sinh(B)

5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

+ Công nghệ kỹ thuật điện
+ Công nghệ kỹ thuật điện tử

D510301

C510301

- Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)

6

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

C510205

- Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)

7

Công nghệ chế tạo máy 

+ Cơ khí chế tạo máy
+ Kỹ thuật cơ điện tử

D510202

C510202

- Toán, Lý, Hóa (A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)

8

Công nghệ thông tin 

+ Công nghệ phần mềm
+ Mạng máy tính

D480201

C480201

- Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)

9

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp
+ Xây dựng cầu đường

D510103

C510103

- Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)

10

Công nghệ kỹ thuật hóa học 

+ Công nghệ hóa dầu
+ Công nghệ hóa vô cơ
+ Công nghệ hóa hữu cơ - Polymer

D510401

C510401

- Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Hóa, Sinh(B)

11

Công nghệ thực phẩm

D540102

C540102

- Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Hóa, Sinh(B)

12

Công nghệ kỹ thuật môi trường 

+ Công nghệ môi trường
+ Quản lý môi trường

D510406

C510406

- Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Hóa, Sinh(B)

13

Kế toán

D340301

C340301

- Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)

14

Tài chính - Ngân hàng 

+ Tài chính ngân hàng
+ Tài chính doanh nghiệp

D340201

C340201

- Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)

15

Ngành quản trị 

+ Quản trị kinh doanh - dịch vụ
+ Quản trị nhà hàng - khách sạn
+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
+ Quản trị văn phòng

D340103

C340103

- Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)

16

Việt Nam học 

(Hướng dẫm viên du lịch)

 

C220113

- Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Địa, Sử, Văn(C)
- Toán, Văn, Anh(D1)

 

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Năm 2016, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai lựa chọn và quyết định hai phương thức tuyển sinh là tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng chính quy.
Trường dành 50% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và 50% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ.
Nguồn tuyển sinh: trong cả nước.

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
a. Tiêu chí và phương pháp xét tuyển

- Điều kiện để được xét tuyển:

+ Tham gia và đậu tốt nghiệp THPT trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do trường đại học chủ trì.
+ Điểm thi THPT quốc gia có các môn dùng để xét tuyển đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016.
+ Điểm ưu tiên (ƯT) theo đối tượng và khu vực (nếu có)

- Điểm trúng tuyển được xác định theo ngành, xét điểm từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh đạt cùng mức điểm trúng tuyển thì sẽ xét điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc xét ưu tiên điểm môn Toán trong tổ hợp môn xét. 
- Điểm trúng tuyển (ĐTT) = (Tổng điểm 3 môn xét tuyển) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó: Tổng điểm 3 môn xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định;
- Xét tuyển từ cao trở xuống đến đủ chỉ tiêu;
- Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Lịch tuyển sinh: sẽ thông báo đến thí sinh theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
c. Phương thức đăng ký tuyển sinh: hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và quy trình xét tuyển của thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT năm 2016
d. Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Phương thức 2: Xét tuyển theo hình thức xét điểm học bạ THPT
a. Tiêu chí và phương thức xét tuyển

- Điều kiện để được xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (kể cả học sinh thi tốt nghiệp ở cụm địa phương được tham gia xét điểm theo học bạ)
+ Điểm trung bình các môn dùng để xét tuyển cho từng ngành trong 3 năm học THPT đạt từ 6.0 trở lên đối với bậc đại học và tốt nghiệp THPT đối với bậc cao đẳng.

b. Phương thức xét xét tuyển:

- Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì lấy tổng điểm trung bình các môn xét tuyển được tính để xét trúng tuyển. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến.
Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào bậc đại học ngành Công nghệ thông tin (mã ngành D480201) với nhóm môn xét tuyển là (Toán, Lý, Hóa) thì phải đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển như sau:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
+ Điểm TB môn Toán = (điểm TB Toán năm lớp 10 + điểm TB Toán năm lớp 11+ điểm TB Toán năm lớp 12)/3 ≥ 6
+ Điểm TB môn Lý = (điểm TB Lý năm lớp 10 + điểm TB Lý năm lớp 11+ điểm TB Lý năm lớp 12)/3 ≥ 6
+ Điểm TB môn Hóa = (điểm TB Hóa năm lớp 10 + điểm TB Hóa năm lớp 11+ điểm TB Hóa năm lớp 12)/3 ≥ 6

Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Lý + Điểm TB môn Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)
Đối với xét tuyển vào bậc cao đẳng điều kiện là tốt nghiệp THPT và xét tổng điểm các môn của tổ hợp môn theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

c. Hồ sơ đăng ký xét tuyển tuyển 

- Đơn xin xét tuyển, theo mẫu của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; (Download tại đây)
- Bản photo công chứng học bạ THPT;
- Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT;
- 04 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng;
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- 02 phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ liên lạc.

III. THỜI GIAN XÉT TUYỂN

1. Phương thức 1 (Cho cả bậc đại học và cao đẳng)
Trường tổ chức nhiều đợt xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo, được công bố trên website của trường.

2. Phương thức 2 (Xét học bạ cho cả bậc đại học và cao đẳng)
Thời gian xét tuyển và lịch nhận hồ sơ của Trường như sau: Trường tổ chức nhiều đợt xét tuyển và nhận hồ sơ theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ từ tháng 05 năm 2016.
Các đợt xét tuyển được công bố công khai trên website của Trường.

IV. BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ

- Hình thức xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 2,5 năm. Sau khi tốt nghiệp được liên thông lên Đại học theo quy định của BGD&ĐT. 
Download mẫu hs CĐN

◊ Thời gian xét tuyển và công bố kết quả

- Thời gian nộp hồ sơ: đến 25/09/2016.
- Công bố kết quả xét tuyển: ngày 16/10/2016.

     

 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

1

Chế biến thực phẩm

N540101

3

Công nghệ thông tin

N480201

2

Điện công nghiệp

N510301

4

Kế toán doanh nghiệp

N340301

     

V. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ VÀ LIÊN HỆ THÔNG TIN

Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
ĐT: 061 3 998 285 - 061 2 612 241 - Holine: 0986 397 733(Thầy Huy) 
Website:www.dntu.edu.vn Mail:tuyensinh@dntu.edu.vn - facebook: facebook.com/dntuedu
Lưu ý: Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện

     

  Theo ĐH Công nghệ Đồng Nai