Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 2024

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố đề án tuyển sinh năm 2024, theo đó trường tuyển 2350 chỉ tiêu trong nước, 400 chỉ tiêu đào tạo liên kết với nước ngoài.

Trường Đại học Kinh tế thông báo các phương thức tuyển sinh đại học năm 2024 như sau:

I. Tuyển sinh đại học chính quy trong nước

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh chung

* Đối tượng chung

Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), bao gồm:

- Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; 

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật;

* Điều kiện chung

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

- Có đầy đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định;

2. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Kinh tế tuyển sinh các thí sinh trên phạm vi cả nước và tuyển sinh người nước ngoài theo quy định nêu trên.

3. Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

Trường Đại học Kinh tế tuyển sinh đại học chính quy như sau: 

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQG HÀ NỘI CÁC NĂM QUA

*Lưu ý: 

(1) Trường hợp thí sinh xét tuyển theo từng phương thức trong phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển phương thức xét tuyển còn lại trong phương thức khác.

(2) Trường hợp thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

(3) Tổ hợp xét tuyển: 

- A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

- D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh).

- D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh).

- D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh).

4. Các phương thức xét tuyển

STT

Phương thức xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ

Lệ phí

Ghi chú

4.1

Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

 

 

 

 

- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Theo Quy định của Bộ GD&ĐT

 

Chi tiết tại Phụ lục 1

 

- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

12/05 – 12/06/2024

30.000đ/hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 2

4.2

Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức

12/05 – 12/06/2024

30.000đ/

hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 3

4.3

Xét tuyển chứng chỉ quốc tế

 

 

 

 

- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và phỏng vấn

24/03 – 28/05/2024

Tổng: 530.000đ (trong đó: 30.000đ/

hồ sơ; Phỏng vấn: 500.000đ/thí sinh)

Chi tiết tại Phụ lục 4

 

- Xét tuyển chứng chỉ quốc tế khác (SAT, ACT, A-Level)

12/05 – 12/06/2024

30.000đ/

hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 5

4.4

Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT

12/05 – 12/06/2024

30.000đ/

hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 6

4.5

Xét tuyển thẳng theo quy định ĐHQGHN và xét tuyển dự bị đại học

 

 

 

 

Xét tuyển thẳng theo quy định ĐHQGHN

12/05 – 12/06/2024

30.000đ/

hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 7

 

Xét tuyển dự bị đại học

12/05 – 12/06/2024

30.000đ/

hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 8

4.6

Xét tuyển lưu học sinh

12/05 – 12/06/2024

30.000đ/

hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 9Phụ lục 9.1

4.7

Xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao

 

30.000đ/

hồ sơ

Có Thông báo tuyển sinh riêng 

* Lưu ý:

Thời gian đăng ký xét tuyển có thể điều chỉnh khi có Hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN.

5. Nguyên tắc xét tuyển chung

5.1.  Nguyên tắc xét tuyển chung

- Trường Đại học Kinh tế xét tuyển các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ từng ngành;

- Trường hợp Nhà trường xét tuyển không đủ chỉ tiêu theo một phương thức, số chỉ tiêu còn lại được chuyển sang các  phương thức khác;

- Điểm xét tuyển của PTXT sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024: theo thang điểm 40 và làm tròn đến hai chữ số thập phân;

- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm nếu có nguyện vọng xét tuyển vào Trường ĐHKT bắt buộc phải đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT;

- Nhà trường công bố trúng tuyển chính thức sau khi thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

5.2. Nguyên tắc xét tuyển PTXT sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

  -   Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, Nhà trường sử dụng các tiêu chí phụ sau:

(1) Tiêu chí phụ 1: Xét trúng tuyển theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán.

(2) Tiêu chí phụ 2: Xét trúng tuyển theo thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường.

- Không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển;

5.3. Nguyên tắc xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn 

Thí sinh trúng tuyển khi kết quả phỏng vấn được đánh giá ĐẠT.

5.4. Nguyên tắc xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao

- Phương thức xét tuyển 1

Xét tuyển thí sinh căn cứ vào cấp độ, quy mô giải thi đấu từ cao xuống thấp. 

- Phương thức xét tuyển 2

  Xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký xét tuyển và phỏng vấn từ cao xuống thấp.

6. Chính sách ưu tiên 

6.1. Ưu tiên khu vực, đối tượng

6.1.1. Nguyên tắc cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

Trường ĐHKT áp dụng cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng như sau:

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực: khu vực 1 (KV1) là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,5 điểm, khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm; khu vực 3 (KV3) không được tính điểm ưu tiên;  

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho nhóm đối tượng: nhóm đối tượng UT1 (gồm các đối tượng 01 đến 04) là 2,0 điểm và cho nhóm đối tượng UT2 (gồm các đối tượng 05 đến 07) là 1,0 điểm;

- Các mức điểm ưu tiên tương ứng với tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng môn thi (không nhân hệ số);

- Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định quy định của Bộ GD&ĐT tại Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành.

- Trường hợp phương thức tuyển sinh sử dụng thang điểm khác thì mức điểm ưu tiên được quy đổi tương đương;

- Thí sinh chỉ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp;

6.1.2. Cách tính điểm ưu tiên theo từng phương thức xét tuyển

Nhà trường áp dụng cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng đối với các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

(1) PTXT sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024: theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành.

(2) PTXT kết quả ĐGNL học sinh bậc THPT: 

 - Đối với thí sinh đạt tổng điểm dưới 112,5 điểm được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = Mức điểm ưu tiên x 5

- Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 112,5 trở lên được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(150 – Điểm Đánh giá năng lực)/37,5] × Mức điểm ưu tiên x 5

6.2. Ưu tiên đối với thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: 

6.2.1. Xét tuyển thẳng: Quy định chi tiết tại Phụ lục 6 (xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT) và Phụ lục 7 (xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN) của Thông báo này.

6.2.2. Ưu tiên xét tuyển: Quy định chi tiết tại Phụ lục 10 của Thông báo này

6.2.2.1. Đối tượng và điều kiện ưu tiên xét tuyển

Thí sinh xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và lựa chọn một trong các thành tích sau (thí sinh chỉ được chọn 1 thành tích cao nhất) để ưu tiên xét tuyển:

a. Theo Quy chế của Bộ GD&ĐT: 

Đối với thí sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (giải nhất, giải nhì, giải ba) và không dùng quyền xét tuyển thẳng, thí sinh có thể đăng ký ưu tiên xét tuyển.

b. Theo Quy định của ĐHQGHN:

- Thí sinh là học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN (có học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm THPT), có thể lựa chọn một trong các giải thưởng sau để Ưu tiên xét tuyển:

(1) Tiêu chí 1: Đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế (có nội dung dự án, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc 2 lĩnh vực: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý);

Thí sinh phải nộp kèm: 

+ Nội dung dự án, đề tài nghiên cứu khoa học;

+ Quyết định cử tham dự của Bộ GD&ĐT;

(2) Tiêu chí 2: Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN (môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của nhà trường);

- Ngoài ra, các thí sinh (học sinh THPT toàn quốc có học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm THPT) lựa chọn một trong các giải thưởng sau để Ưu tiên xét tuyển:

(1) Tiêu chí 1: Đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN (môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường); 

(2) Tiêu chí 2: Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8.5 trở lên;

(3) Tiêu chí 3: Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8.5 trở lên;

6.2.2.2. Cách tính điểm ưu tiên xét tuyển

Điểm ưu tiên xét tuyển được cộng vào tổng điểm xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sau khi đã quy đổi điểm từ giải thưởng sang điểm cộng thang 30 theo các cấp độ:

(1) Giải khu vực, quốc tế (theo quy định ĐHQGHN): 

+ Giải nhất: cộng 2 điểm

+ Giải nhì: cộng 1.5 điểm

+ Giải ba: cộng 1 điểm

(2) Giải cấp quốc gia (theo Quy chế của Bộ GD&ĐT): 

+ Giải nhất: cộng 2 điểm

+ Giải nhì: cộng 1.5 điểm

+ Giải ba: cộng 1 điểm

(3) Giải cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc giải cấp ĐHQGHN (theo quy định của ĐHQGHN):

+ Giải nhất: cộng 1.5 điểm

+ Giải nhì: cộng 1 điểm

+ Giải ba: cộng 0.5 điểm

(4) Giải trong Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức (theo quy định ĐHQGHN)

+ Giải theo Cuộc thi năm:

Giải nhất Cuộc thi: cộng 1.5 điểm

Giải nhì Cuộc thi: cộng 1 điểm

Giải ba Cuộc thi: cộng 0.5 điểm

+ Giải nhất quý: cộng 1 điểm

+ Giải nhất tháng: cộng 0.5 điểm

7. Học phí

7.1. Sinh viên đại học chính quy trong nước (theo định mức KTKT được phê duyệt):

Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2024 như sau: 

+ Năm học 2024-2025: 4.400.000 đồng/tháng (tương đương 44.000.000 đồng/năm)

+ Năm học 2025-2026: 4.600.000 đồng/tháng (tương đương 46.000.000 đồng/năm)

+ Năm học 2026-2027: 4.800.000 đồng/tháng (tương đương 48.000.000 đồng/năm)

+ Năm học 2027-2028: 5.000.000 đồng/tháng (tương đương 50.000.000 đồng/năm)

7.2. Sinh viên đại học chính quy (ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao):

Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2024: 98.000.000 đồng/sinh viên/ khóa học (tương ứng 2.450.000 đồng/tháng; 726.000 đồng/tín chỉ).

II. Tuyển sinh đại học liên kết đào tạo với nước ngoài

Tổng chỉ tiêu: 400

Trong đó: 

- Theo kết quả thi THPT: 30

- Theo phương thức khác: 370

*Lưu ý: 

- A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

- D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh).

- D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh). 

- D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh).

2. Hồ sơ tuyển sinh 

Phát hành và tiếp nhận từ ngày 01/02/2024 đối với Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học St.Francis, Hoa Kỳ và từ ngày 01/02/2024 đối với Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ  tại Văn phòng Tuyển sinh Quốc tế - Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (Phòng 106, Nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội)

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.