Thông tin về hồ sơ nhập học Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2019

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo tới các bạn tân sinh viên các thông tin về hồ sơ nhập học năm 2019. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

Thông tin về hồ sơ nhập học Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2019

Theo TTHN