Thủ tục và xác nhận nhập học ĐH Y Dược Hải Phòng 2020

Chi tiết thông tin về thủ tục và xác nhận nhập học năm học 2020 - 2021 dành cho tân sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã được cập nhật, các em tham khảo

Thủ tục và xác nhận nhập học ĐH Y Dược Hải Phòng 2020 

Theo TTHN