Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Công Nghệ GTVT năm 2020

Các em truy cập bên dưới để tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2020 trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Tra cứu kết quả trúng tuyển ĐH Công Nghệ GTVT năm 2020 

Tra cứu kết quả trúng tuyển TẠI ĐÂY.

Theo TTHN