Tra cứu kết quả trúng tuyển Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 2020

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam công bố kết quả trúng tuyển các ngành đại học hệ chính quy năm học 2020 - 2021, các em truy cập bên dưới để tra cứu chính xác kết quả

Tra cứu kết quả trúng tuyển Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 2020

Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển tại đây (Mã truy cập là số CMT/CCCD)


Theo TTHN