Năm 2019 Học viện Tòa án không tuyển thí sinh nữ trên 60kg

Đó là 1 trong những tiêu chuẩn về sức khỏe của thí sinh nữ khi xét tuyển vào trường học viện tòa án năm 2019.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:          Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đại học và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại tiểu mục 2.5 mục 2 của Đề án này.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

2.3. Phương thức tuyển sinh:    Xét tuyển;

Ghi chú:                Xét tuyển dựa trên kết quả học tập (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019) và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (thí sinh chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức xét tuyển nêu trên).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1 Các ngành đào tạo đại học                      
1.1
Luật 7380101 210 150 A00 TO A01 N1 C00 VA D01 N1
                   

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:               

2.5.1. Về điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Ngoài các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. Về độ tuổi (tính đến ngày 20/4/2019): Thí sinh dự tuyển không quá 22 tuổi.

b. Về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức: Là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt; có lịch sử chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc vợ/chồng chưa từng vi phạm pháp luật hình sự đến mức bị kết án (trừ các vi phạm pháp luật hình sự về giao thông).

c. Về tiêu chuẩn sức khỏe: Thí sinh phải có đủ sức khỏe để học tập, công tác và phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Chiều cao, cân nặng:      * Nam: Cao từ 1,60m, cân nặng từ 48kg đến 80 kg.

 

                                          * Nữ: Cao từ 1,55m, cân nặng từ 45kg đến 60kg.

+ Không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính.

d. Về nguyện vọng xét tuyển:

Học viện Tòa án chỉ xét tuyển những thí sinh có nguyện vọng 1 hoặc/và nguyện vọng 2 vào Học viện Tòa án.

2.5.2. Về kết quả học tập đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả học tập

Học viện Toà án chỉ xét tuyển đối với những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 và xét tuyển theo kết quả học tập từ cao xuống thấp đối với những thí sinh có kết quả học tập thuộc 01 trong 02 trường hợp sau:

(1) Có tổng điểm trung bình cộng ba năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của 03 môn thuộc một trong những tổ hợp các môn dùng để xét tuyển (A00, A01, C00, D01) đạt từ 24 điểm trở lên, xếp loại hạnh kiểm tốt;

(2) Điểm tổng kết ba năm (năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12) đều đạt loại giỏi; xếp loại hạnh kiểm tốt.

2.5.3. Về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào

Căn cứ kết quả thi THPT quốc gia Học viện Tòa án sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

- Mã trường: HTA

- Mã ngành: 7380101

- Tổ hợp xét tuyển:

+ Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

+ Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng anh;

+ Tổ hợp C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

+ Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

2.7.1. Công tác sơ tuyển

Việc sơ tuyển do Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), Giám đốc Học viện Tòa án chỉ đạo thực hiện. Mỗi thí sinh chỉ được tham gia sơ tuyển tại một trong hai nơi là: sơ tuyển tại Tòa án nhân dân nơi có hộ khẩu thường trú hoặc sơ tuyển tại Học viện Tòa án.

Công tác sơ tuyển của Tòa án nhân dân cấp tỉnh

Dưới sự chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, các Tòa án nhân cấp huyện có trách nhiệm thông báo thông tin tuyển sinh năm 2019 của Học viện Tòa án và công tác sơ tuyển đến các trường bậc THPT trên địa bàn huyện trước thời điểm nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển. Nội dung cụ thể như sau:

Nộp hồ sơ sơ tuyển:

+ Thời gian nộp hồ sơ sơ tuyển từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 20/4/2019.

+ Địa điểm nộp hồ sơ sơ tuyển: Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Tòa án nhân dân cấp huyện) nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú.

+ Hồ sơ đăng ký sơ tuyển bao gồm:

Đơn đăng ký sơ tuyển vào Học viện Tòa án (M01)

Lý lịch tự khai có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú - được khai trong năm 2019 (M02).

Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp - được cấp trong năm 2019 (Theo mẫu của Cơ sở y tế).

Bốn ảnh chân dung cỡ 4x6.

Thí sinh nộp đủ hồ sơ đăng ký sơ tuyển theo quy định sẽ được Tòa án nhân dân cấp huyện cấp giấy hẹn sơ tuyển.

Tổ chức sơ tuyển:

+ Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi thí sinh đã đăng ký sơ tuyển có hộ khẩu thường trú sẽ tổ chức thực hiện việc sơ tuyển và thu lệ phí sơ tuyển.

+ Thời gian, địa điểm sơ tuyển: Thời gian sơ tuyển được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21/4/2019 đến trước ngày 05/5/2019.

Thời gian, địa điểm sơ tuyển cụ thể do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định và ghi trong Giấy hẹn sơ tuyển.

- Nội dung sơ tuyển:

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký sơ tuyển và bản thân thí sinh đối chiếu với các điều kiện đăng ký xét tuyển được quy định tại tiểu mục 2.5 mục 2 của Đề án tuyển sinh năm 2019 (Riêng tiêu chuẩn về sức khỏe được quy định ở điểm C tiểu mục 2.5 sẽ do thí sinh tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai. Nếu phát hiện gian dối, Hội đồng tuyển sinh Học viện Tòa án sẽ hủy kết quả sơ tuyển và coi như thí sinh chưa đạt sơ tuyển). Kết quả sơ tuyển được ghi vào Phiếu sơ tuyển.

+ Phiếu sơ tuyển được lập thành 02 bản (có chữ ký của Trưởng Ban sơ tuyển và đóng dấu của Tòa án nhân dân tỉnh đã sơ tuyển): 01 bản cấp cho thí sinh, 01 bản lưu tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã sơ tuyển. Thí sinh có kết quả sơ tuyển đạt phải nộp ngay phiếu sơ tuyển về Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện Toà án. Thời hạn cuối cùng để thí sinh nộp Phiếu sơ tuyển là ngày 15/5/2019.

+ Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổ chức sơ tuyển gửi Danh sách thí sinh tham gia sơ tuyển về Học viện Tòa án (gồm: Danh sách thí sinh tham gia sơ tuyển, danh sách thí sinh đạt sơ tuyển, dánh sách thí sinh không đạt sơ tuyển) và bản sao hồ sơ đăng ký sơ tuyển của thí sinh về Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện Toà án (thời hạn gửi trước ngày 15/5/2019)

Công tác Sơ tuyển của Học viện Tòa án

Nộp hồ sơ sơ tuyển:

+ Thời gian nộp hồ sơ sơ tuyển từ ngày 05/5/2019 đến hết ngày 15/5/2019.

+ Địa điểm nộp hồ sơ sơ tuyển: Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện Tòa án.

+ Hồ sơ đăng ký sơ tuyển (thực hiện như Hồ sơ sơ tuyển do Tòa án nhân dân cấp tỉnh thực hiện).

Tổ chức sơ tuyển:

+ Học viện Tòa án thành lập Ban sơ tuyển thực hiện việc sơ tuyển theo quy định.

+ Thời gian sơ tuyển: Được ghi trong giấy hẹn sơ tuyển.

+ Địa điểm sơ tuyển: Học viện Tòa án.

- Nội dung sơ tuyển: Thực hiện như nội dung sơ tuyển do Tòa án nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Lưu ý: 

- Các mẫu Đơn đăng ký sơ tuyển, Lý lịch tự khai, Phiếu sơ tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Học viện Tòa án: hocvientoaan.edu.vn;

- Căn cứ tình hình thực tế sau khi kết thúc việc sơ tuyển, Học viện Tòa án có thể trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét quyết định tổ chức sơ tuyển bổ sung (nếu cần thiết).

2.7.2. Đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển

a. Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện Tòa án.

- Hồ sơ gồm: Xác nhận kết quả học tập của cơ sở giáo dục bậc THPT nơi thí sinh học tập vào thời điểm xin xác nhận, bản gốc (theo mẫu của Học viện Tòa án - M04).

Lưu ý: Sau khi có kết quả xét học bạ, theo thông báo của Học viện Tòa án, thí sinh phải nộp bản chính học bạ bậc THPT để làm cơ sở xác nhận việc nhập học và đối chiếu với Xác nhận kết quả mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển (Thí sinh chưa tốt nghiệp bậc THPT không được vào học tại Học viện Tòa án). Kết quả đối chiếu nếu có thông tin về kết quả học tập bị sai lệch, thí sinh sẽ không được vào học tại Học viện Tòa án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự sai lệch đó.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Ngay sau khi thí sinh có kết quả tổng kết năm học lớp 12, thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về địa chỉ nêu trên. Thời hạn cuối cùng để thí sinh nộp hồ sơ là ngày 10/6/2019.

b. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Để tham gia tuyển sinh vào Học viện Tòa án theo phương thức này, thí sinh phải thực hiện việc đăng ký dự thi đại học theo tổ hợp các môn thi thuộc các mã tổ hợp A00, A01, C00, D01 và phải đăng ký xét tuyển theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định trong Đề án tuyển sinh năm 2019 của Học viện Tòa án.

2.7.3. Tổ chức xét tuyển

a. Điều kiện được xét tuyển

Thí sinh đạt sơ tuyển vào Học viện Tòa án, đã tốt nghiệp bậc THPT, có đăng ký xét tuyển và đáp ứng các điều kiện được xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Đề án tuyển sinh vào Học viện Tòa án năm 2019.

b. Thời gian xét tuyển

Thời gian xét tuyển vào đại học ngành luật hệ chính quy của Học viện Tòa án được thực hiện phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Tiêu chí phụ trong xét tuyển theo hình thức xét kết quả học tập và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019

Những thí sinh ở cuối danh sách có điểm bằng với điểm trúng tuyển nhưng nếu xét hết số thí sinh này thì sẽ vượt chỉ tiêu tuyển sinh, khi đó việc xét tuyển phải sử dụng đến tiêu chí phụ và lần lượt được ưu tiên xét theo thứ tự sau:

Ưu tiên 1: thí sinh có tổng điểm trong học bạ (hình thức xét tuyển theo kết quả học tập) hay tổng điểm thi tốt nghiệp (hình thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia cao hơn (không tính đến điểm ưu tiên);

Ưu tiên 2: thí sinh có điểm thi môn chính của từng tổ hợp xét tuyển cao hơn: môn Toán (A00), Văn (C00), môn tiếng Anh (A01 và D01).

Ưu tiên 3: có nguyện vọng đăng ký xét tuyển cao hơn.

d. Công tác hậu kiểm          

Để đảm bảo các sinh viên vào học tại Học viện Tòa án đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, Học viện Tòa án sẽ tiến hành công tác hậu kiểm đối với các thí sinh trúng tuyển có Thông báo nhập học. Căn cứ kết quả hậu kiểm và kết luận của Hội đồng tuyển sinh, nếu thí sinh nào không đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong Đề án này sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không được vào học tại Học viện Tòa án.

2.8. Chính sách ưu tiên:

2.8.1. Quy định về xét tuyển thẳng

- Xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia như sau:

+ Đối tượng xét tuyển thẳng: xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện có thành tích đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn thi Văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí có đăng ký xét tuyển thẳng vào Học viện Tòa án.

+ Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: 48 chỉ tiêu.

+ Điều kiện xét tuyển: Các điều kiện thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2019 của Học viện Tòa án. Thí sinh xét tuyển thẳng phải đạt sơ tuyển theo quy định.

+ Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc ít người như sau:

+ Đối tượng: Thí sinh thuộc diện có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên, học 3 năm hoặc tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ mục tiêu về ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Nếu số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng trong trường hợp này lớn hơn chỉ tiêu thì việc xét tuyển sẽ được ưu tiên theo kết quả học tập trung bình chung của 3 năm học Trung học phổ thông.

+ Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.

+ Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có kết quả học tập các năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 phải đạt từ loại khá trở lên. Các điều kiện khác được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2019 của Học viện Tòa án. Thí sinh xét tuyển thẳng phải đạt sơ tuyển theo quy định.

+ Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8.2. Quy định về ưu tiên xét tuyển

Xác định ưu tiên xét tuyển theo phương thức cộng điểm ưu tiên cho các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng thì được xét ưu tiên cộng điểm như sau: Giải nhất: cộng 2.0 điểm, Giải nhì: cộng 1.5 điểm, Giải ba: cộng 1.0 điểm.

2.8.3. Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo quy định của Học viện Tòa án, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người được ưu tiên trong trường hợp này cũng phải đạt sơ tuyển như những thí sinh không được ưu tiên.

2.8.4. Học viện Tòa án không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

- Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019: Lệ phí xét tuyển thực hiện theo Quy định hiện hành.

- Phương thức xét kết quả học tập (xét học bạ): 100.000đ/nguyện vọng.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):               

Học viện Tòa án thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):    

Theo TTHN


 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.