Vĩnh Long điều chỉnh điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long điều chỉnh điểm tuyển sinh và tổng số học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT năm học 2021-2022 như sau:

1. Trường THCS và THPT Trưng Vương: điểm tuyển nguyện vọng 2 là 25 điểm, tổng số trúng tuyển 273 học sinh.

2. Trường THPT Vĩnh Long: điểm tuyển nguyện vọng 2 là 26 điểm, tổng số trúng tuyển 570 học sinh.

3. Trường THPT Nguyễn Thông điểm tuyển nguyện vọng 2 là 26 điểm, tổng số trúng tuyển 334 học sinh.

4. Trường THPT Phạm Hùng: điểm tuyển nguyện vọng 2 là 19,25 điểm, tổng số trúng tuyển 450 học sinh.

5. Trường THPT Tam Bình: điểm tuyển nguyện vọng 2 là 21,25 điểm, tổng số trúng tuyển 176 học sinh.

6. Trường THCS và THPT Đông Thành: điểm tuyển nguyện vọng 3 là 22,25 điểm, tổng số trúng tuyển 180 học sinh.

7. Trường THPT Bình Minh: điểm xét nguyện vọng 1 là 25,5 điểm, tổng số trúng tuyển 383 học sinh.

8. Trường THCS và THPT Mỹ Thuận: điểm nguyện vọng 2 là 15,5 điểm, tổng số trúng tuyển 186 học sinh.

9. Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự: Tổng số trúng tuyển 300 học sinh, do bổ sung 01 học sinh thuộc diện khuyết tật được tuyển thẳng, 01 học sinh nguyện vọng 1 từ Hội đồng thi phổ thông Dân tộc nội trú.

10. Trường THPT Hòa Ninh: tổng số trúng tuyển 241 học sinh, do bổ sung 01 học sinh khuyết tật được tuyển thẳng.

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.