Xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2019

Tham khảo dưới đây thông báo về việc xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ Đại học Chính quy năm 2019 của trường Đại học Tài Chính Kế Toán.

Xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2019

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học tài Chính Kế Toán thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy từ điểm thi THPT đợt 1 năm 2019 như sau:

1.Chỉ tiêu tuyển sinh: 350

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 9/8 đến ngày 23/8/2019

3. Mức điểm nhận hồ sơ: Điểm nhận hồ sơ từ kết quả thi THPTQG năm 2019 là tổng điểm thi của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số; bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế hiện hành; không có môn thi/ bài thi nào dưới 1.

Theo TTHN